+48 91 485 81 50 [email protected]

EMIGO
CORE SFA

Nowoczesne zarządzanie i wsparcie sprzedaży

Emigo to niezawodna aplikacja dla przedstawicieli handlowych oraz kadry zarządzającej. Zapewnia efektywne działania w sklepach, aptekach czy też z personelem medycznym. Zwiększa efektywność zespołów sprzedaży w codziennych działaniach. Podnosi wydajność. Automatyzuje procesy. 

Sprzedawaj szybciej, mądrzej, łatwiej! Wybierz sprawdzone i skuteczne narzędzia wsparcia sprzedaży.

Planowanie pracy

Osiągnij sukces w sprzedaży – każdego dnia. Zacznij od wydajnej organizacji dnia. Rozplanuj działania między różnego rodzaju klientów. Określ rozpoczęcie oraz zakończenia wizyty i poszczególnych czynności.

• Trasy, trasówki. Definiowanie dziennych list zadań (trasy). Łączenie ich w kilkutygodniowe zestawy (trasówki). Gotowe harmonogramy.

• Standardy wizyt. Różnicowanie ze względu na: czynności do wykonania, przedstawiciela, kategoryzację klientów, czy kanał sprzedaży.

• Wizyty zdalne. Integracja Emigo z Microsoft Teams. Dostępność wszystkich możliwości komunikatora, np.: wysyłania plików, czatu i udostępniania ekranu.

• Kalendarz. Obsługa nieobecności i zastępstwa. Definiowanie dni wolnych w firmie.

• Integracja z kalendarzem Office 365. Indywidualne kalendarze przedstawicieli handlowych w Outlook 365.

Działania z klientem

Realizuj postawione cele. Usprawniaj taktyki sprzedażowe w sklepach. Obserwuj chronologię działań z każdym klientem. Analizuj całość działań, korzystając ze spostrzeżeń kontekstowych oraz inteligentnych rekomendacji.

• Zamówienia. Oferty dostosowane do targetu. Ponawianie zamówień – w przypadku braku realizacji. Zamówienia otwarte, jeśli potwierdzenie zamówienia, jest odsunięte w czasie.

• Zamówienia sieciowe. Zamawianie nie tylko dla pojedynczego punktu, ale również dla sieci aptek.

• Merchandising. Utrzymywanie wytyczonych standardów. Zarządzanie kategoriami produktów. Sprawdzanie realizacji planogramów. Zdjęciem i komentarze.

• Cross i upselling. Tworzenie ofert w dowolnym układzie powiązanych ze sobą produktów, z pełną kontrolą spełnionych warunków brzegowych założeń oferty.

• Promocje i progi rabatowe. Benefity naliczane w trakcie składania zamówienia. Obszerna analityka.

• Badania rynkowe. Rejestrowanie działań konkurencji, udziałów półkowych, cen, liczby face’ów i wielu innych.

Zarządzanie sprzedażą

Efektywnie zarządzaj sprzedażą. Wyznacz cele i zasady pracy “w terenie”. Ustal priorytetowych klientów. Określ terytoria sprzedaży. Przewiduj potrzeby klientów. Analizuj postępy, aby osiągnąć, a nawet przekroczyć założenia sprzedaży.

• Określenie targetu. Grupowanie klientów wg: lokalizacji, typu, wielkości, obrotów, liczby kas, jakości współpracy, poziomu partnerstwa.

Wyznaczanie celów. Definiowanie celów ilościowych (np. wartość zamówień w danej kategorii produktów) i jakościowych (np. wymagana ekspozycja w punkcie sprzedaży). Monitoring realizacji.

Ocena potencjału. Identyfikacja klientów o wysokim potencjale. Planowanie dla nich dedykowanych działań.

• Raport Niezgodności Lokalizacji. Monitorowanie, czy pracownicy mobilni są tam, gdzie twierdzą, że są.

• Obszerna analityka. Realizacja celów sprzedażowych. Działania przeprowadzone w danym sklepie, sieci. Efektywności wizyt. Koszty sprzedaży. I wiele innych.

Matylda Kozłowska-Igła

program manager

Nasze rozwiązania są tworzone i rozwijane przez zespoły doświadczonych specjalistów. Trzymamy rękę na pulsie zarówno jeśli chodzi o możliwości technologiczne, jak i zmieniające się trendy w poszczególnych branżach. Funkcjonalności dostępne w Emigo Core SFA są tak przygotowane i na tyle elastyczne, aby z powodzeniem wypełniały swoją rolę w zróżnicowanych strategiach sprzedaży obranych przez naszych Klientów.

Klient 360

Spojrzenie z perspektywy 360 stopni na to, co się dzieje u klienta, pozwoli Ci dokładnie prognozować i na bieżąco sprawdzać szansę sprzedaży. W przypadku rotacji przedstawicieli zachowujesz płynność relacji, zmniejszając prawdopodobieństwie odejścia klienta.

• Obszerna analityka. Rankingi klientów wg zamówień i ich realizacji, faktur. Sprzedaż u klientów wg sieci. Klienci generujący największe wartości sprzedaży i nieodwiedzani przez Przedstawicieli.

Kontrahenci. Dla każdego zestawu danych o kliencie – konkretne warunki, rabaty i stałe ceny, zadłużenie, itd.

• Segmentacja. Kategorie klientów w tym dynamiczne np. nowi klienci w regionie, nieodwiedzani z targetu, klienci w pobliżu.

Dziennik. Pełen dostęp do danych klientów oraz historii współpracy: wszystkie zrealizowane czynności, zamówienia, zwroty.

• Dane teleadresowe. Zawsze aktualny, wzbogacony rejestr danych kontaktowych – w tym adresy, z możliwością wyświetlania ich na mapie.

Produkt 360

Masz dostęp do wszystkich niezbędnych informacji o produktach: cenach, danych logistycznych oraz do zdjęć. Kategoryzacja produktów znacznie ułatwi późniejszą analizę lub realizację większości działań.

• Asortyment. Zarządzanie bazą produktów i powiązaniami. Definiowanie słowników opakowań zbiorczych, grup produktowych, producentów / brandów. Obsługa cenników i grup rabatowych.

• Szeroki zakres informacji. Zdjęcia, ceny (minimalna, netto, brutto, katalogowa), warunki rabatowe, miary, informacje logistyczne, opisy tekstowe.

Standardy dystrybucji. Obsługa standardów dystrybucji i przypisywanie ich do kategorii klienta. Operowanie kodami produktów danej sieci.

Listingi. Zawężenie asortymentu do ustalonych produktów. Nie zawierają warunków rabatowych. Można decydować o kolejności produktów na liście.

Słowniki. Definiowanie własnych pozycji w słownikach, tak aby stosowane nazwy były tożsame z tymi, jakie są używane w firmie.

Niezbędnik administratora

Odwzoruj precyzyjnie strukturę organizacyjną firmy. Przydziel uprawnienia poszczególnym użytkownikom systemu. Zarządzaj ustawieniami systemu.

Hierarchie, role, relacje. Przypisywanie użytkowników do ról i struktur w organizacji. Nadawanie uprawnień użytkownikom systemu: dostęp, zapis, kasowanie, uruchamiania, tworzenie, przypisanie.

• Administracja. Ustawienia systemu. Parametry filtrów na TME. Odbiorcy komunikatów. Zarządzanie profilami klientów i przedstawicieli.

• Czynności i zadania. Zarządzanie szablonami zadań, czynności oraz plikami. Przypisywanie zdań oraz czynności do terminala.

• Ewidencja POS, nagród, giftów. Rejestr stanów materiałów u przedstawicieli i klientów. Rozliczanie wyposażenia na poziomie nr seryjnych. Przegląd historii wydań.

• Próbki medyczne. Kontrolowanie limitów próbek wydawanych lekarzom. Stany próbek u Przedstawiciela i Lekarza. Pełna zgodność z przepisami.

• Vademecum. Utrzymywanie i prowadzenie wewnętrznej bazy wiedzy. Definiowanie własnej struktury i treści.

NASZ ADRES

Sagra Technology Sp. z o.o.
ul. Cyfrowa 4
71-441 Szczecin

NIP: 852-060-49-61
Bank: Bank PEKAO S.A. I/O Szczecin
Konto: 71 1240 3813 1111 0000 4393 1738

KONTAKT

+48 91 4858150
+48 91 4858150 w. 40