+48 91 485 81 50 [email protected]

3M Poland Sp. z o.o.

Dywizja Consumer & Office 3M Poland Sp. z o.o wdrożyła najnowocześniejsze rozwiązanie do zarządzania sprzedażą mobilną, oparte na systemie Emigo. Światowy lider innowacji w dziedzinie nowoczesnych technologii na rynku farmaceutycznym i medycznym przewodzi transformacji dokonującej się na polskim rynku farmaceutycznym. Dywizja Consumer & Office 3M Poland Sp. z o.o. (m.in. marki Viscoplast, Nexcare i Post-it®) wdrożyła najnowocześniejsze rozwiązanie do zarządzania sprzedażą mobilną, oparte na systemie Emigo szczecińskiej firmy Sagra Technology.

Od systemu Emigo oczekiwano przede wszystkim pomocy w zapanowaniu nad ogromem informacji pozyskiwanych każdego dnia – głównie przez reprezentantów aptecznych i handlowych. Brak rozwiązania po-zwalającego automatycznie gromadzić i przetwarzać te informacje sprawiał, że większość wartościowej wiedzy o rynku i konkurencji nie była właściwie konsumowana. Menedżerowie byli w szczególności zainteresowani automatyzacją rozlicznych działań realizowanych przez przedstawicieli terenowych i koncentracją na kluczowych procesach sprzedażowych.

Największą uwagę poświęcono m.in. możliwości precyzyjnego odzwierciedlania w Emigo mechaniki bieżących promocji i ich automatycznego rozliczania. kierownictwo zyskało mechanizmy zaawansowanej kontro-li nad obiegiem materiałów promocyjnych wspomagających sprzedaż.

Duże znaczenie miało także, oferowane przez dostawcę, szerokie spektrum środowisk analitycznych i raportowych, włącznie z mechanizmami automatycznych subskrypcji zestawień bezpośrednio na skrzynki e-mail zainteresowanych odbiorców.

System Emigo dodatkowo umożliwia realizację szeregu celów pośrednich, takich jak: prowadzenie przekrojowych badań odsprzedaży od obsługiwanych kontrahentów do klientów docelowych, precyzyjne dedykowanie ofert do starannie wyselekcjonowanych grup klientów, organizowanie pracy i danych historycznych o klientach w perspektywie, szeroko przyjętego w farmacji, podziału klientów wg kodów pocztowych i cegieł.

Jako, że firma działa m.in. na rynku farmaceutycznym, niezwykle ważne było, aby system zapewniał wysoką zgodność prowadzonych procesów biznesowych z istniejącymi normami i regulacjami formalnoprawnymi. W wyniku wdrożenia raportowanie w postaci arkuszy kalkulacyjnych zostało wyeliminowane. W jego miej-sce zastosowano automatyczne mechanizmy raportujące sprzedaż na bieżąco – po każdej wizycie u klienta. Czas odzyskany dzięki wyeliminowaniu pracochłonnego raportowania, przedstawiciele firmy mogą po-święcić na odwiedzenie kilku dodatkowych aptek lub sklepów. W ten sposób zwiększają sprzedaż firmy, a jednocześnie swoje prowizje.

Kategoria

Tagi

https://www.3mpolska.pl/3M/pl_PL/firma-pl/

NASZ ADRES

Sagra Technology Sp. z o.o.
ul. Cyfrowa 4
71-441 Szczecin

NIP: 852-060-49-61
Bank: Bank PEKAO S.A. I/O Szczecin
Konto: 71 1240 3813 1111 0000 4393 1739

KONTAKT

+48 91 4858150
+48 91 4858150 w. 40