+48 91 485 81 50 [email protected]

Przedłużenie certyfikatu ISO/IEC 27001

Jednym z naszych celów jest nieustanne utrzymywanie jak najwyższych standardów bezpieczeństwa informacji. Dlatego bardzo się cieszymy, że nasze starania znajdują potwierdzenie najpierw w otrzymaniu, a teraz przedłużeniu certyfikatu ISO/IEC 27001. Zgodność z wymogami normy ISO/IEC 27001:2013 dotyczy definiowanego przez nas zakresu, czyli „Świadczenie usług z zakresu technologii informatycznych w modelu Software as a Service.” Certyfikat ten jest jednym z najszerzej rozpoznawalnych, akceptowanych międzynarodowo, niezależnych standardów bezpieczeństwa. Wydawany jest przez BSI Assurance UK Limited, a jego przyznanie poświadcza dojrzałość i wysoką świadomość w zakresie ochrony posiadanych i przetwarzanych informacji.

Kategoria

Tagi

NASZ ADRES

Sagra Technology Sp. z o.o.
ul. Cyfrowa 4
71-441 Szczecin

NIP: 852-060-49-61
Bank: Bank PEKAO S.A. I/O Szczecin
Konto: 71 1240 3813 1111 0000 4393 1739

KONTAKT

+48 91 4858150
+48 91 4858150 w. 40